Omega Design logoOmega Design logo

Suldal kommune rekrutterer på film

Illustrasjon av prosjeket

Me har hatt med oss filmfotograf Elin Sørheim og fått laga nokre korte rekrutteringsfilmar for kommunen, som fungerer godt i sosiale medium og skal inspirere fleire til å oppdage kva Suldal har å by på. Desse filmane tar for seg yrka sjukepleiar, lærar og barnehagelærar. Samstundes viser dei også fritidsaktivitetar, kvardagsliv, urbant kafeliv og andre yrkesområde i kommunen.


Me har bidratt med prosjektleiing, saman med kunden har me laga storyboard og funne fram til dei personane, aktivitetane og bedriftene som vil fungere godt for å lage gode, informative og engasjerande filmar. I slike prosessar er ein heilt avhenging av dei som ynskjer å stille opp, og som byr på seg sjølv.

Me ynskjer Suldal kommune lukke til med vidare rekrutteringsarbeid og takkar for jobben!

Publisert
Judith Sørhus Litlehamar
Publisert
31/5/2019
Illustrasjonsbilde
Ønskjer du ein uforpliktande prat eller tilbod?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Fleire saker

NOEN