Suldal kommune rekrutterer på film

Illustrasjon av prosjeket

Me har hatt med oss filmfotograf Elin Sørheim og fått laga nokre korte rekrutteringsfilmar for kommunen, som fungerer godt i sosiale medium og skal inspirere fleire til å oppdage kva Suldal har å by på. Desse filmane tar for seg yrka sjukepleiar, lærar og barnehagelærar. Samstundes viser dei også fritidsaktivitetar, kvardagsliv, urbant kafeliv og andre yrkesområde i kommunen.


Me har bidratt med prosjektleiing, saman med kunden har me laga storyboard og funne fram til dei personane, aktivitetane og bedriftene som vil fungere godt for å lage gode, informative og engasjerande filmar. I slike prosessar er ein heilt avhenging av dei som ynskjer å stille opp, og som byr på seg sjølv.

Me ynskjer Suldal kommune lukke til med vidare rekrutteringsarbeid og takkar for jobben!

Publisert
Judith Sørhus Litlehamar
Publisert
31/5/2019
Illustrasjonsbilde
Ønskjer du ein uforpliktande prat eller tilbod?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Fleire saker

NOEN