Suldal Elverk i 100 år

Illustrasjon av prosjeket

Dette ynskte elverket å markere ved å skape ein eigen grafisk profil rundt jubileet, og ikkje minst eit eige jubileumsmagasin.

Omega Design var så heldige at me fekk jobbe med å profilere hundreåringen i lokalsamfunnet. Me har utarbeida eit grafisk element som skal fylgje alt materiell frå elverket gjennom jubileumsåret. I tillegg har me hatt ansvar for redaksjonelt arbeid og utforming av jubileumsmagasinet.

Magasinet me har laga tar høgde for både den kraftfulle historia, den enorme utviklinga gjennom hundre år og ikkje minst den spanande nåtida - der elverket ikkje berre er ein stor straumleverandør, men også sentral i utbygging av fiber i kommunen. I år fekk dei og fiberkunde nummer 1000 - noko som passa godt i jubileumsåret.

Me møter dei som var med på å byggje opp elverket - og dei som jobbar der i dag - les magasinet her.

Elverket er ein vital og høgst oppegåande hundreåring - me gratulerer med jubileet og takkar for jobben!

Publisert
Judith Sørhus Litlehamar
Publisert
24/10/2018
Illustrasjonsbilde
Ønskjer du ein uforpliktande prat eller tilbod?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Fleire saker

NOEN