Skal Etne og Vindafjord bli ein kommune?

Illustrasjon av prosjeket

Me laga informasjons-brosjyre om eventuell kommunesamanslåing for kommunane.

Innbyggjarane
i desse kommunane kan vera med å påverke via folkemøte og ved å bruke
røysteretten 26. September. Omega Design fekk jobben med å utforma og spissa
bodskapet for informasjons-brosjyren i tett samarbeid med oppdragsgjevar.

Me takkar for oppdraget!

Publisert
Maria Djuve Vågen
Publisert
24/10/2018
Illustrasjonsbilde
Ønskjer du ein uforpliktande prat eller tilbod?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Fleire saker

NOEN