Nettside for Rymat

Illustrasjon av prosjeket

Skapar engasjement og interesse for lokale råvarer og produsentar frå Ryfylke.

Rymat ynskjer å skape engasjement
og interesse for lokale råvarer og matprodusentar frå Ryfylke. Nettverket som
består av heile 15 lokale bedrifter hadde eit behov for å bli meir synlege på
nett, det har dei løyst ved å lansere ei felles nettside, samstundes som dei og
er aktive under ein felles paraply i sosiale medium. Nettsida som er laga i
samarbeid med oss i Omega Design gir god og oversiktleg
informasjon om dei ulike produsentane og formålet til Rymat. Sjå nettsida på

Dagleg leiar i
Rymat, Cathrine Vierli Selvaag brenn for at produsentane skal kunne dele
erfaringar og kompetanse, samstundes som gjestene i regionen kan oppleve ei
eksotisk matreise i Ryfylke - og ikkje minst at det skal bli lett å få tak i
lokale matprodukt. Dei nye nettsidene gir eit godt utgangspunkt for at
nettverket skal oppleve vekst i sal, og ikkje minst bli betre kjent - både i
Ryfylke og utover regionen sine grenser.

Me ynskjer lukke til med
prosjektet - og ikkje minst i finalen i
der fleire av
produsentane er med!

Publisert
Judith Sørhus Litlehamar
Publisert
25/10/2018
Illustrasjonsbilde
Ønskjer du ein uforpliktande prat eller tilbod?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Fleire saker

NOEN