Enkel med ny nettside

Illustrasjon av prosjeket

Bedrifta Enkel på Hjelmeland tilbyr eit bredt spekter av tenester, difor trong dei og ei god og "enkel" nettside for å vise seg fram.

Omega Design har laga ny nettside for Enkel på Hjelmeland. Dei driv både
butikk, trelast og sel alt frå attraktive tomter til nøkkelferdige hus og
hytter. Enkel har det meste med andre ord. No ynskjer dei å vise mangfaldet og
det breie tilbodet i bedrifta endå betre fram - med ei ny og spenstig nettside.

I denne prosessen har me bidratt med ny nettside, og i tett dialog
med kunden har me utarbeida ein struktur og gode tekstelement som viser kva
bedrifta har å tilby av tenester og produkt.


Me har samarbeida med fotograf Hilde Hauge. Omega Design er stolt over å jobbe med
flotte og lokale bedrifter som Enkel - og ynskjer lukke til vidare!

Publisert
Judith Sørhus Litlehamar
Publisert
24/10/2018
Illustrasjonsbilde
Ønskjer du ein uforpliktande prat eller tilbod?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Fleire saker

NOEN