Nettside & Webutvikling

Me utviklar nettsider og finn dei beste løysingane tilpassa di bedrift sine behov og strategi.

Ikon

Nettside-
design

Design tilpassa kundens behov.

Me designar nettsider som speglar bedrifta både via profil og logo, men også sjølve visjonen og målet dei har med å kome seg på nett eller oppgradere sida dei allereie har. Godt design er avgjerande for brukarvenleg presentasjon av informasjon på nett og for å nå ut til kundane sine.

Sjå nokre nettsider Omega design har laga
Ikon

Nettside
-utvikling

I Filter har me som mål å byggje nettsider tilpassa kunden sine behov og mål.

Med vår kompetanse innan design og programmering får kunden ei søkemotoroptimalisert nettløysing utvikla spesielt for dei.

Sjå nokre nettsider Omega design har laga
Ikon

Nettbutikk

Netthandel aukar år for år. For mange butikkar er netthandelen det som avgjer om ein får bedrifta til å gå rundt.

Om du treng ein full nettbutikk eller bare treng å selga produktene dine på nettsida di så har me løysingar som dekkar det meste.

Ta kontakt for å vite meir om kva me leverer
Ikon

Interaktive tenester

Nettsida er staden ein får presentert seg og produkta sine for kunden. Godt innhald er ei føresetnad for ei solid nettside.

For å gjera nettsida di tilgjengeleg via søkemotorar, er det lurt å jobba for å få ein god og søkeoptimalisert tekst. Filter kan hjelpa med løysingar som gir gode kontaktpunkt med kundar og publikum, og som er tilpassa bruk på både skjerm, nettbrett og mobil. Me designar nettsider i tråd med reglane om universell utforming, slik at alle har tilgang og høve til å få med seg informasjonen.

Sjå nokre nettsider Omega design har laga