Bli synleg på nett

Me utviklar nettsider og finn dei beste løysingane for di bedrift.

Me lagar nettsider som er:
enkle å bruke
søkeoptimaliserte
universelt utforma
sikre

[Nettsidene me produserer er SSL-sertifiserte(https), søkeoptimaliserte i Google og er utvikla i tråd med krava for universelt utforma nettsider og dei nye personvernreglane (GDPR).]

Nettside

Brukarvenleg design og godt innhald er avgjerande for å bli synleg og vera konkurransedyktig i markedet i dag. Me utviklar nettsider kor ein enkelt kan redigere innhald. Nettsidene er og tilpassa alle flater (responsive), søkeoptimaliserte for google og utforma i tråd med krava for universell utforming (DIFI) og dei nye personvernreglane (GDPR). I tillegg er alle sider me lagar sikre, det vil seia at dei er SLL-krypterte (https), og blir prioriterte av Google i google-søk.

Me designar nettsider som speglar bedrifta både via profil og logo, men også sjølve visjonen og målet dei har med å kome seg på nett eller oppgradere sida dei allereie har. Godt design er avgjerande for brukarvenleg presentasjon av informasjon på nett og for å nå ut til kundane sine.

Ta kontakt
Ikon

Utvikling

Bygd til kunden sine behov og mål.

Med vår kompetanse innan design og programmering får kunden ei søkemotoroptimalisert nettløysing utvikla spesielt for dei.

Ta kontakt
Ikon

Innhald

Bli synleg med godt innhald.

Bli synleg i sosiale medium:
Få opp aktiviteten og få fram bodskapet! Omega Design tilbyr tekstpakkar for produksjon av innhald til sosiale medium. Me tar oss av produksjon og publisering av innhald.
Bli synleg i Google:
Bli synleg med god tekst på nettsida di. Me produserer og held vedlike innhald som gjer deg synleg i Google.

Ta kontakt
Ikon

Interaktive tenester

Nettsida er staden ein får presentert seg og produkta sine for kunden. Godt innhald er ei føresetnad for ei solid nettside.

For å gjera nettsida di tilgjengeleg via søkemotorar, er det lurt å jobba for å få ein god og søkeoptimalisert tekst. Filter kan hjelpa med løysingar som gir gode kontaktpunkt med kundar og publikum, og som er tilpassa bruk på både skjerm, nettbrett og mobil. Me designar nettsider i tråd med reglane om universell utforming, slik at alle har tilgang og høve til å få med seg informasjonen.

Ta kontakt

Nettbutikk

Netthandel aukar år for år. For mange butikkar er netthandelen det som avgjer om ein får bedrifta til å gå. Om du treng ein full nettbutikk eller bare treng å selga produkta dine på nettsida di så har me ein fleksibel nettbutikkløysing som kan tilpassast ditt behov.

Om du treng ein full nettbutikk eller bare treng å selga produktene dine på nettsida di så har me løysingar som dekkar det meste.

Ta kontakt

Bli synleg i sosiale medium

Få opp aktiviteten og få fram bodskapet. Omega Design tilbyr tekstpakkar for produksjon av innhald til sosiale medium. Me tar oss av produksjon og publisering av innhald over tid eller for kampanjar og kortare periodar.

Om du treng ein full nettbutikk eller bare treng å selga produktene dine på nettsida di så har me løysingar som dekkar det meste.

Sjå «Innhald»

Bli synleg i Google

Bli synleg med solid innhald på nettsida di. Me produserer og held vedlike innhald som gjer deg synleg i Google.

Om du treng ein full nettbutikk eller bare treng å selga produktene dine på nettsida di så har me løysingar som dekkar det meste.

Ta kontakt
Sjå nokre nettsider