Treff du ballen?

Er di bedrift lett å finne på nett, oppdatert i sosiale medium og klarar bedrifta di å syne att i mengden?

Ikon

Strategisk kommunikasjon

Ta dei rette vala.

Ha ein god kommunikasjonsplan som definerer kva kanalar ein skal bruke for ulik bodskap og målgrupper. Korleis vil du framstå og kva vil du formidla? 

Ta kontakt for meir informasjon
Ikon

Design og merkevare-bygging

Styrking av omdømme og merkevare

Konsekvent og bevisst profilering i alle kanalar styrkar di merkevare. Kvalitetsdesign og gjennomtenkt marknadsføring viser betre igjen over tid enn kjappe løysingar.

Ta kontakt for meir informasjon
Ikon

Innhald i eigne kanalar

Innhaldsmarknadsføring

Kva kanalar bør ein vera synleg i og korleis nyttar ein best potensialet for bedrifta i dei ulike kanalane?

Ta kontakt for meir informasjon
Ikon

PR og språk

Målretta kommunikasjon og effektivt språk.

Korleis bruke media på ein god og aktiv måte, og korleis kan ein vera i forkant og setja dagsorden? På kva måte snakkar bedrifta ut til publikum?

Ta kontakt for meir informasjon