Innhald

Godt innhald triggar og sørger for at bodskapen din kjem ut rett.

Ikon

Redaksjonelt innhald

Omega design leverer redaksjonelt innhald til magasin, for bedrifter, marknadar, og organisasjonar.

Redaksjonelt innhald er historier som du vil fortelje.

Sjå redaksjonelt innhald Omega design har laga
Ikon

Innhald
nettsider

Tekst tilpassa nettlesing formidlar treffsikker informasjon om produkt og bedrift til kunden.

Ein solid tekst på nettsidene gir også gode resultat for søkemotoroptimalisering. Omega design leverer tekstpakkar til bedrifter etter tett dialog om ønska bodskap, tekstmengde og tema.

Sjå innhald på nettsider Omega design har laga
Ikon

Sosiale medium

Sosiale medium er gode kanalar for marknadsføring og omdømmebygging av bedrifter.

Me kan saman med di bedrift kome fram til kva kanalar og strategiar som gir deg det beste resultatet i sosiale medium. Me kan planlegge, organisere og gjennomføre kampanjar og drift av bedrifter sine kontoar.

Sjå jobbar Omega design har gjort på sosiale medium
Ikon

Tekstpakkar

God aktivitet og informasjonsflyt i alle kanalar er viktig. Bedrifter kan abonnere på teksttenester hjå oss.

For nokre få timar i månaden kan våre kundar få tekstproduksjon til nett, sosiale medium eller nyhendebrev.

Sjå tekstpakke-jobbar Omega design har gjort