Innhald

Me produserer og tilpassar innhald for di bedrift til nett, sosiale medium og trykksaker. Dette vil bidra til å gjera bedrifta di meir synleg og søkbar i google.

Redaksjonelt innhald

Omega Design leverer redaksjonelt innhald til magasin, for bedrifter, marknadar, og organisasjonar.

Redaksjonelt innhald er historier som du vil fortelje.

Ta kontakt

Innhald på nett

Tekst tilpassa nettlesing formidlar treffsikker informasjon om produkt og bedrift til kunden.

Ein solid tekst på nettsidene gir også gode resultat for søkemotoroptimalisering. Omega design leverer tekstpakkar til bedrifter etter tett dialog om ønska bodskap, tekstmengde og tema.

Ta kontakt

Sosiale medium

Sosiale medium er gode kanalar for marknadsføring og omdømmebygging av bedrifter.

Me kan saman med di bedrift kome fram til kva kanalar og strategiar som gir deg det beste resultatet i sosiale medium. Me kan planlegge, organisere og gjennomføre kampanjar og drift av bedrifter sine kontoar.

Ta kontakt

Tekstpakkar

God aktivitet og informasjonsflyt i alle kanalar er viktig. Bedrifter kan abonnere på teksttenester hjå oss.

For nokre få timar i månaden kan våre kundar få tekstproduksjon til nett, sosiale medium eller nyhendebrev.

Ta kontakt
Sjå nokre døme på innhaldsarbeid