Fargerik identitet til Hjelmeland kommune

Publisert
2
.
5
2015
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Omega Design fekk jobben med å løfte den visuelle profilen og byggje ein sterkare identitet i 2014.

I forkant av arbeidet med den visuelle identiteten gjennomførte Omega Design ei strategisamling slik at einingsleiarane i kommunen fekk ei felles plattform med strategi, mål og verdiar. Det blei utarbeida ein visjon i form av tre ord -  «inkluderande, løysningsorientert & framtidsretta». Forankra i måla, visjonen og kunnskap frå forarbeidet utarbeida me ein profil der tanken var at det grafiske elementet skulle symbolisere verdiane i visjonen og henge saman med kommunelogoen,  i tillegg til at den skulle vere positiv, utfordrande og frisk. Vi har også modernisert typografien i logoen med respekt for historia i Hjelmeland kommune.

Hjelmeland kommune logo
Logovarianter Hjelmeland kommune
Design av nettside
Nettside
Design av nettside på mobil
Eksempel på bruk
Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN