Illustrasjonsbilde av prosjektet

Fargerik identitet til Hjelmeland kommune

Filter design & kommunikasjon fekk jobben med å løfte den visuelle profilen og byggje ein sterkare identitet i 2014.

I forkant av arbeidet med den visuelle identiteten gjennomførte Filter ei strategisamling slik at einingsleiarane i kommunen fekk ei felles plattform med strategi, mål og verdiar. Det blei utarbeida ein visjon i form av tre ord -  «inkluderande, løysningsorientert & framtidsretta». Forankra i måla, visjonen og kunnskap frå forarbeidet utarbeida me ein profil der tanken var at det grafiske elementet skulle symbolisere verdiane i visjonen og henge saman med kommunelogoen,  i tillegg til at den skulle vere positiv, utfordrande og frisk. Vi har også modernisert typografien i logoen med respekt for historia i Hjelmeland kommune.

Hjelmeland kommune logo
Logovarianter Hjelmeland kommune
Design av nettside
Nettside
Design av nettside på mobil
Eksempel på bruk

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
marknadsførings-behov?

Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN