Trykksaker for Sauda Ferie & Fritid

Publisert
10
.
5
2018
Illustrasjonsbilde av prosjektet
I Sauda skjer det mykje uansett årstid!

Sauda Ferie & Fritid har mange jern i elden, og driv med alt frå
merking av turløyper til koordinering
av aktivitetar og arrangement i Sauda. Til dette arbeidet treng
dei ofte produkt som informerer om kva som skjer. Omega Design har bidratt med å
utvikle programhefte og marknadsføring for Sauda på vegne av Sauda Ferie &
Fritid. Les Sauda-brosjyren på nett

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN