Marknadsføringsmateriell for Roastrand

Publisert
1
.
10
2015
Illustrasjonsbilde av prosjektet
For å informere om Roastrand, trong Vindafjord Tomteselskap ein visuell presentasjon av feltet og fordelane ved å bu der, samt ein visuell profil som skapar attkjenningseffekt

Roastrand
er eit nytt byggjeprosjekt på Roa-feltet i Ølen, Rogaland. Her skal det byggjast leiligheiter og einebustadar til både småbarnsfamiliar, eldre og par.  I samanheng med dette
prosjektet trong Vindafjord Tomteselskap eit prospekt  å vise til potensielle busetjerar fordelane ved å bu på feltet og ein oversikt over bustadane. Omega Design fekk utvikle designet for prospekt, flyers,
og skilt i tråd med den visuelle profilen.

Sjå heile prospektet her.

Bilete av utdrag frå prospektet.
Utdrag frå prospektet.
Bilete av stand for Roastrand.
Flott stand for Roastrand.

Me takkar Vindafjord Tomteselskap for at me fekk vere med på prosjektet! 

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN