Redesign og rådgjeving til Hjelmeland Sparebank

Publisert
5
.
4
2018
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Redesigna logo satt i system.

For Hjelmeland Sparebank jobba me med å redesigne logoen. Me laga malar og retningslinjer for marknadsføring på trykk og digitalt som skal bidra til å fremje banken sine tenester. I samband med oppgraderinga bisto me med rådgjeving innan kommunikasjon og tekst, og var med å videreutvikle slagordet deira. 

 Me vil takke Hjelmeland Sparebank for jobben!

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN