Produktdesign for Promineo

Publisert
1
.
10
2015
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Omega Design utvikla identiteten til programvareprodukta til Etnebaserte Promineo

Promineo er eit programvareselskap som utviklar prosjektstyrings-system for den
nasjonale og internasjonale marknaden.  Dei driv med sal og vidareutvikling av
produkta sine frå hovudbasen i Etne.

Omega Design utvikla identitet og design av produkta. Her var
fargar, design og typografi på pakninga sett i saman med mål om eit enkelt,
profesjonelt design. 

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN