Mitt Ryfylke satsar på nett

Publisert
10
.
6
2016
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Me har laga nettside for magasinet Mitt Ryfylke

Det regionale profilmagasinet Mitt Ryfylke har no ei levande
nettside der dei gode reportasjane frå magasinet får boltre seg. Her vil du
finne både reportasjar, kommentarstoff og portrett frå magasinet. På nettsidene vil du og lett finne ei god oversikt over
dei magasina som er gitt ut.

Magasinet blir produsert av Omega Design, i
samarbeid med Ryfylkealliansen. Målet er å spegle det indre liv i dei seks
ryfylkekommunane, samstundes som me viser oss fram som ein attraktiv region å
både bu og arbede i. Magasinet Mitt Ryfylke er blitt ein viktig del av
merkevareprosjektet Ryfylke.

Magasinet har festa seg som
ein god kommunikasjonskanal for regionen.

Mitt Ryfylke vil vere med på å bygge ein sterk Ryfylkeregion - bli
med på reisa!

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN