Mitt Ryfylke i ny drakt

Publisert
10
.
11
2017
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Det regionale magasinet har kome ut fleire gonger i året sidan oppstart i 2013. Frå hausten 2017 har det ny, frisk utsjånad.

Det finst mange gode
historier i Ryfylke og i kvart nummer av Mitt Ryfylke finn du ein sak frå kvar av dei åtte ryfylkekommunane. Målet er at magasinet skal spegle folket og livet i Ryfylke, ved å teikne eit bilete av ein robust region som kan rigge eit attraktivt samfunn der det er rom for nyetableringar, vekst og utvikling. Det skal kunne vise tilbod innan næringsliv, oppvekst, kultur, fritidsaktiviteter og offentlege tenester som er i regionen.

Mitt Ryfylke nr 1 2017

Magasinet blir distribuert til
husstandar i ryfylkekommunane, Stavanger Kulturhus, Sola Strand Hotel, Spa
Hotell Velvære, Ryfylkebiblioteket Forsand, Kulturhuset Jørpeland, AMFI Drift
Storebrand avd. Kvadrat, Arena Ryfylke. Magasinet blir og lagt ut på
strategiske møtepunkt på Haugalandet.

Les Mitt
Ryfylke på 

Følg
Mitt Ryfylke på 

Sjå alle
utgåvene på 

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN