Medvind24 synleg og på nett

Publisert
1
.
10
2015
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Omega Design fekk i oppdrag å designe den visuelle profilen og nettsida til Medvind24.

Medvind24
er nyhendebedrifta for næringslivet i Vindafjord kommune. Redaksjonen held til
på Medvind-bygget i Ølensvåg.

Omega Design har i samarbeid med Medvind24 utvikla logo og visuell identitet. Nettsida bygde me frå grunn med alle funksjonar og
designløysingar i tråd med profilen. Det redaksjonelle innhaldet skal vera lett tilgjengelig og lett å finne fram i for lesarane på alle digitale flater.

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN