Frå avis til magasin

Publisert
1
.
10
2015
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Omega Design fekk jobben med å utvikla magasin for Etnemarknaden 2015

Etnemarknaden har årleg gitt ut marknadsavis i forkant av arrangementet. Marknaden tok i år steget vidare frå avisformat til magasin, og Omega Design fekk jobben med innhald, design, produksjon og distribusjon. Etnemarknaden er Haugalandet si
største messe med over 30.000 besøkande årleg – arrangørane har eit stadig
fokus på kor viktig det er å få ut god informasjon både i forkant av og under
arrangementet. Å sende ut eit markandsmagasin er ei god løysing på dette.

 

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN