Illustrasjonsbilde av prosjektet

Internmagasin for Westcon

Filter designa internmagasinet for Westcon som blei distribuert til alle tilsette i 2014 og 2015

Som ein totalleverandør av løysingar, tenester og produkt innanfor offshore, energi og maritim industriane er Westcon avhengig av tydeleg kommunikasjon og gode designløysingar for å nå sine tilsette.

I samarbeid med Medvind24, som sto for redaksjonelt innhald,  fekk Filter designe internmagasinet for Westcon Group seinhausten 2014 og våren 2015. Filter utforma ny mal basert på tidlegare utgjevingar. For å løfte designet og leseopplevinga, strukturerte me malen og typografien. 

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
marknadsførings-behov?

Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN