Internmagasin for Westcon

Publisert
1
.
10
2015
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Omega Design designa internmagasinet for Westcon som blei distribuert til alle tilsette i 2014 og 2015

Som ein totalleverandør
av løysingar, tenester og produkt innanfor offshore, energi og maritim
industriane er Westcon avhengig av tydeleg kommunikasjon og gode
designløysingar for å nå sine tilsette.

I
samarbeid med Medvind24, som sto for redaksjonelt innhald,  fekk Omega Design designe internmagasinet for Westcon Group seinhausten 2014 og våren 2015. Omega Design utforma ny mal basert på tidlegare utgjevingar. For å løfte designet og leseopplevinga, strukturerte me malen og typografien. 

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN