Informasjonskampanje for Haugen Vidsyn

Publisert
10
.
1
2015
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Omega Design har utarbeida informasjonskampanje for KV-bygg Suldal sitt nye bustadfelt Haugen Vidsyn.

KV-Bygg Suldal vil tilby unge og nyetablerte rimelege kvalitetsbustadar i eit trygt og godt miljø på Sand. Haugen Vidsyn er eit flott, nyutvikla område. For å gjere feltet kjent bestilte dei Omega Design til å utvikla ein kampanje der nettside, ferjereklame og Facebook inngjekk som formidlingsflater. For å vise fram fordelane ved å busetje seg på Sand og informere om området, kom me saman med kunden fram til stikkorda behageleg, enkelt, nær alt og rimeleg, som kampanjegrunnlag. 

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN