Full pakke for Vigor!

Publisert
30
.
5
2016
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Tungesvik bygg og Byggefirmaet Kjetil Nedreskår slår seg saman til Vigor, og Omega Design har fått vere med på prosessen.

"Saman skapar me store ting" er slagordet til det nye
byggjefirmaet, 
, som er ei
nysatsing av Tungesvik Bygg og Byggefirma Kjetil Nedreskår. Vigor blir ein
totalleverandør innan byggetenester, og satsar på å dekke ein større del av
marknaden frå Skånevik til Haugesund.   

Omega Design har vore med heilt
frå starten, og bidratt i identitetsprosessen til det nyoppretta byggjefirmaet.
Saman med Kjetil Nedreskår og Torgeir Tungesvik har me fått landa strategi og
namn, og utvikla logo og visuell identitet. Desse delane er knytt tett i saman,
og det er difor ein fordel å samle heile prosessen. Ved å jobbe grundig med
desse områda i oppstarten sikrar ein seg eit godt grunnlag å byggje vidare på,
og for framtidig marknadsføring med høg kvalitet. 

I Omega Design er me
takknemlige for at me har fått lov å jobbe med eit så spannande prosjekt, og
ønskjer Vigor lykke til vidare!

Faksimile av sak om nye
Vigor i lokalavisa Grannar, frå 21. mars
Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN