Kampanje for Englebarn & Bøllefrø

Publisert
1
.
10
2015
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Då barnefestivalen Englebarn & Bøllefrø skulle lanserast for første gong våren 2015, leverte me i Omega Design kommunikasjonshjelp

Arrangørane
for festivalen ville gi born ein spanande dag med opplevingar som dei kom til
å hugse. Dette gjorde dei ved å fokusere på konsertar, teater, kino,
litteratur, leik, mat, og konkurransar som også skulle vera interessant for dei
vaksne.

Då konseptet
blei utvikla var ideen som låg til grunn basert på oppfatninga av at barn nokre
gonger kan vera Englebarn medan andre gonger er dei heller Bøllefrø. Nokre barn
held seg kanskje bare i den eine kategorien òg?

Med utgangspunkt i namnet leika vår designavdeling seg fram til ein leiken logo og profil som har kome godt fram i både trykte og digitale kanalar.   

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN