Illustrasjonsbilde av prosjektet

Kampanje for Englebarn & Bøllefrø

Då barnefestivalen Englebarn & Bøllefrø skulle lanserast for første gong våren 2015, leverte me i Filter design- og kommunikasjonshjelp

Arrangørane for festivalen ville gi borna  ein spanande dag med opplevingar som dei kom til å hugse. Dette gjorde dei ved å fokusere på konsertar, teater, kino, litteratur, leik, mat, og konkurransar som også skulle vera interessant for dei vaksne.

Då konseptet blei utvikla var ideen som låg til grunn basert på oppfatninga av at barn nokre gonger kan vera Englebarn medan andre gonger er dei heller Bøllefrø. Nokre barn held seg kanskje bare i den eine kategorien òg?

Med utgangspunkt i namnet leika vår designavdeling seg fram til ein leiken logo og profil som har kome godt fram i både trykte og digitale kanalar.   

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
marknadsførings-behov?

Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN