Annonsebank

Publisert
1
.
10
2015
Illustrasjonsbilde av prosjektet
Annonser med kvalitet i innhald og gjennomført design er viktig for å byggja identitet og omdømme i trykte og digitale medium.

Helgevold Elektro såg behovet for å skaffe seg ein skikkeleg annonsebank med eit utval annonsar til ulike høve og mediekanalar. Det er viktig å framstå med ein raud tråd gjennom alle annonsar, slik at ein skaper gjenkjenning for mottakaren, og byggjer sterkare identitet for avsendaren som her er Helgevold Elektro.   

Ynskjer du ein uforpliktande prat om dine marknadsføringsbehov?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Sjå fleire jobbar

NOEN