Design
Communication
content
website
courses
IT

Design and branding

We develop solutions to market products and services for large and small businesses. Design is a tool for creating value.

Graphical profile

Build your brand. Your brand consists of logo, graphic element, typography, and color use. By consistently and correctly using the logo and graphic profile, companies strengthen their brand.

We design and develop design solutions to strengthen our customers brands.

See some graphical profiles Filter has created

Website

An updated and user-friendly website makes it easy for customers to find your business and purchase your services.

Filter develops tailor-made websites that are easy to edit for business. The websites have full integration with social media, designed in line with universal design guidelines. The websites are optimized for use on both screen, tablet and mobile.
Our websites are equipped with built-in SSL encryption and are search optimized.
Filter offers operation, hosting and support of our website, and has favorable package prices for email and Office365.

See websites Filter has delivered

Advertisment

Filter produces advertising and profiling material for print and digital use.

The aim is to convey messages and identities in terms of recruitment, reputation building and, in particular, increasing sales. We make ads for printed and digital surfaces. We manufacture and flyers, brochures, posters, stockware, signs, rollups, foil, etc. in line with the company's logo and graphic profile.

See promotional product Filters has made

Magazine production

Filter produces printed and digital magazines for our customers. We would like to take the entire production job from text production to print and distribution of magazines.

A magazine is a powerful medium to convey good content. In Filter we have good experience with magazines and we can help you with quality magazine that builds reputation, creates good reading experiences and has content with lasting relevance.

See magazines Filter has made

Design portfolio

Kommunikasjonsarbeid

Godt kommunikasjonsarbeid gjer at bedrifter viser igjen
og vil bidra til å auka salg og forteneste.

PR-arbeid

Med gjennomført og godt planlagt pressearbeid tar di bedrift kontroll over informasjonsflyten både internt og eksternt.

Filter har solid erfaring og kompetanse og kan bidra med rådgjeving, utforming av pressemeldingar, og oppfølging både på fleire språk. Me tilbyr og planlegging og gjennomføring av kampanjar tilpassa ulike medium (avis, nett, og sosiale medium).

Sjå pr-arbeid Filter har gjennomført

Strategi

Strategi er bedrifta sine retningslinjer for ein langsiktig plan.

Ta kontroll på planar for kommunikasjon og marknadsføring, både internt og eksternt. Dette effektiviserer arbeidet og hjelper bedrifta å nå sine målgrupper.

Sjå strategiarbeid Filter har gjennomført

Kommunikasjons-
rådgivning

Anten det gjeld pressemeldingar, krisehandtering, mediehandtering, planar og strategi, kan Filter hjelpe med dei ulike kommunikasjonsutfordringane.

Ofte er me inne som faste rådgjevarar over tid for å sjå korleis ein løyser problema, eller me kan ta del
i spesielle utfordringar.

Ta kontakt for meir informasjon

Medie
-handtering

Media kan vere ein god samarbeidspartnar, men òg ein krevjande motpart.

Filter har erfaring med mediehandtering, krisehandtering og pressearbeid, og kan gi gode råd om korleis ein taklar ein hektisk mediekvardag. Me held kurs i mediehandtering der ein får prøvt seg både teoretisk og praktisk i møte med media.

Ta kontakt for meir informasjon

Kommunikasjonsjobbar

Innhaldstenester

Godt innhald er triggar og sørger for tat bodskapen din kjem ut rett.

Redaksjonelt innhald

Filter leverer redaksjonelt innhald til magasin, for bedrifter, marknadar, og organisasjonar.

Redaksjonelt innhald er historier som du vil fortelje.

Sjå redaksjonelt innhald Filter har laga

Innhald
nettsider

Tekst tilpassa nettlesing formidlar treffsikker informasjon om produkt og bedrift til kunden.

Ein solid tekst på nettsidene gir også gode resultat for søkemotoroptimalisering. Filter leverer tekstpakkar til bedrifter etter tett dialog om ønska bodskap, tekstmengde og tema.

Sjå innhald på nettsider Filter har laga

Sosiale medium

Sosiale medium er gode kanalar for marknadsføring og omdømmebygging av bedrifter.

Me kan saman med di bedrift kome fram til kva kanalar og strategiar som gir deg det beste resultatet i sosiale medium. Me kan planlegge, organisere og gjennomføre kampanjar og drift av bedrifter sine kontoar.

Sjå jobbar Filter har gjort på sosiale medium

Tekstpakkar

God aktivitet og informasjonsflyt i alle kanalar er viktig. Bedrifter kan abonnere på teksttenester hjå oss.

For nokre få timar i månaden kan våre kundar få tekstproduksjon til nett, sosiale medium eller nyhendebrev.

Sjå tekstpakke-jobbar Filter har gjort

Innhaldsjobbar

Web development

We develop web pages and find the best solutions tailored to your business's needs and strategy.

Website-
design

Design tailored to customer needs.

We design websites that reflect the company both through profile and logo, but also the vision and the goal they have to get online or upgrade the website they already have. Good design is crucial for user-friendly presentation of online information and reaching out to their customers.

See websites Filter has delivered

Nettside
-utvikling

I Filter har me som mål å byggje nettsider tilpassa kunden sine behov og mål.

Med vår kompetanse innan design og programmering får kunden ei søkemotoroptimalisert nettløysing utvikla spesielt for dei.

Sjå nokre nettsider Filter har laga

Nettbutikk

Netthandel aukar år for år. For mange butikkar er netthandelen det som avgjer om ein får bedrifta til å gå rundt.

Om du treng ein full nettbutikk eller bare treng å selga produktene dine på nettsida di så har me løysingar som dekkar det meste.

Ta kontakt for å vite meir om kva me leverer

Interaktive tenester

Nettsida er staden ein får presentert seg og produkta sine for kunden. Godt innhald er ei føresetnad for ei solid nettside.

For å gjera nettsida di tilgjengeleg via søkemotorar, er det lurt å jobba for å få ein god og søkeoptimalisert tekst. Filter kan hjelpa med løysingar som gir gode kontaktpunkt med kundar og publikum, og som er tilpassa bruk på både skjerm, nettbrett og mobil. Me designar nettsider i tråd med reglane om universell utforming, slik at alle har tilgang og høve til å få med seg informasjonen.

Sjå nokre nettsider Filter har laga

Webdesignjobbar

Treff du ballen?

Er di bedrift lett å finne på nett, oppdatert i sosiale medium og klarar bedrifta di å syne att i mengden?

Strategisk kommunikasjon

Ta dei rette vala.

Ha ein god kommunikasjonsplan som definerer kva kanalar ein skal bruke for ulik bodskap og målgrupper. Korleis vil du framstå og kva vil du formidla? 

Ta kontakt for meir informasjon

Design og merkevare-bygging

Styrking av omdømme og merkevare

Konsekvent og bevisst profilering i alle kanalar styrkar di merkevare. Kvalitetsdesign og gjennomtenkt marknadsføring viser betre igjen over tid enn kjappe løysingar.

Ta kontakt for meir informasjon

Innhald i eigne kanalar

Innhaldsmarknadsføring

Kva kanalar bør ein vera synleg i og korleis nyttar ein best potensialet for bedrifta i dei ulike kanalane?

Ta kontakt for meir informasjon

PR og språk

Målretta kommunikasjon og effektivt språk.

Korleis bruke media på ein god og aktiv måte, og korleis kan ein vera i forkant og setja dagsorden? På kva måte snakkar bedrifta ut til publikum?

Ta kontakt for meir informasjon

Webdesignjobbar

Driftsteneste

Filter kan bli din totalleverandør for nett og it-løysingar.
I samarbeid med Omega tilbyr me gunstige pakkar for drift, support, epost og Office365.

Store epostkontoar

50 GB lagring per brukar

Inkludert innboks-administrering, høg beskyttelse mot skadeleg programvare og søppelpost, samt smart rotsortering, og arkivering.

Ta kontakt for meir informasjon

Full
mobilitet

Rediger, send og motta epost via nettlesaren på både PC, nettbrett og mobil.

Bruk alle Office-applikasjonar
på telefon, nettbrett, berbar eller stasjonær maskin.

Ta kontakt for meir informasjon

Office
i skya

Word, Excel, Powerpoint?

Du får tilgong til den velkjende samlinga med produktivitetsverktøy uavhengig av om du arbeider på kontoret eller er på farten.

Ta kontakt for meir informasjon

Samarbeid
og deling

Enklare og meir effektivt samarbeid.

Gjer det mogleg for bedrifta di å organisere seg sjølv på tvers av verktøy og einingar, og bygge på andre sin
ekspertise. Del dokumenter, kalenderar og kontaktar, m.m.

Ta kontakt for meir informasjon

Webdesignjobbar

NOEN