About us

Filter design & communication

Filter jobbar fram målretta og gjennomtenkte løysingar for kommunikasjon, innhald, design, nett, PR og sosiale medium i lag med kundane våre.  Me brenn for godt design og tydeleg kommunikasjon. Det har me gjort heilt sidan starten i 1997.

Me har hovudkontor på Medvind24 Næringshage i Ølensvåg og avdelingskontor på Sand i Suldal og i Sauda. Me er tett på kundane våre om det så er i ryfylkeregionen, på haugalandet, i hardanger eller internasjonalt.

I 2014 endra Filter namn og grafisk profil til Filter design & kommunikasjon, og våren 2015 kjøpte Omega AS opp design- og kommunikasjonsbyåret som gjer at Filter i dag har sju tilsette og ein styrka kompetanse innan design og kommunikasjon.

NOEN