Skal Etne og Vindafjord bli ein kommune?

Illustrasjon av prosjeket

Innbyggjarane i desse kommunane kan vera med å påverke via folkemøte og ved å bruke røysteretten 26. September. Filter fekk jobben med å utforma og spissa bodskapet for informasjons-brosjyren i tett samarbeid med oppdragsgjevar.

Me takkar for oppdraget!Publisert
Maria Djuve Vågen
Publisert
19/8/2016

Fleire sakar

NOEN