Skal Etne og Vindafjord bli ein kommune?

Illustrasjon av prosjeket

Innbyggjarane
i desse kommunane kan vera med å påverke via folkemøte og ved å bruke
røysteretten 26. September. Omega Design fekk jobben med å utforma og spissa
bodskapet for informasjons-brosjyren i tett samarbeid med oppdragsgjevar.

Me takkar for oppdraget!

Publisert
Maria Djuve Vågen
Publisert
24/10/2018

Fleire saker

NOEN