Nettside og logo for Tomteselskapet Etne!

Illustrasjon av prosjeket

Filter utvikla ny nettside for Tomteselskapet Etne, der utgangspunktet var legge til rette for at publikum får god og utfyllande informasjon om tilgjengelege tomter i Etne. Då me utarbeida logoen og den visuelle identiteten var tanken at den skulle seie noko om at Tomteselskapet Etne er framtidsretta og har eit mål om at fleire folk skal kunne busetje seg på bygda.

Ta ein kikk på den nye nettsida her.

Me takkar for oppdraget!

Publisert
Maria Djuve Vågen
Publisert
12/8/2016

Fleire sakar

NOEN