Omega Design logoOmega Design logo

Nye nettsider til Møgedal Mek. Verkstad

Illustrasjon av prosjeket

For Møgedal Mek. Verkstad på Sand er det viktig å vise fram mangfaldet av tenester, kva ein kan få i den varierte butikken dei har, kva oppdrag ein kan få utført på verkstaden og ikkje minst kva kompetanse dei har blant dei tilsette.

Dette er blitt gjort ved å produsere nye og meir oversiktlege nettsider, i tillegg til at ein har laga variert innhald til bedrifta sine kanalar i sosiale medium. Første laurdagen i oktober gjekk den årlege folkefesten, Møgedalsmarknaden av stabelen, for 33.gong. Me har laga innhald i sosiale medium og ei eiga underside på nettsidene for å presentere marknaden som har eit variert program for både små og store.

Ta gjerne ein kikk på den nye nettsida her!

Publisert
Judith Sørhus Litlehamar
Publisert
25/10/2018
Ønskjer du ein uforpliktande prat eller tilbod?
Kontakt Astrid
Portrett av Astrid Hjelmeland

Fleire saker

NOEN