Haustkampanje på ny nettside!

Illustrasjon av prosjeket

Me kan tilby ulike nettsideløysingar, alt etter kva som passar for di bedrift. Målet vårt er å designe nettsider som er brukarvennlege og lette å orientere seg i. Der besøkjande enkelt kan finne fram til viktig informasjon, og kontakte deg ved behov. Difor er det viktig at me fokuserer på kva som skal til for å fange merksemda hjå kundane dine.  

Me bygger nettsider med nokre grunnprinsipp i botn. Blant anna skal sidene vere responsive, noko som betyr at dei er tilpassa alle typar skjermar, alt frå mobil og nettbrett til dataskjerm.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har også retningslinjer om universell utforming, som frå 1. juli 2014 vart lovpålagde. Både private og offentlege verksemder, lag og organisasjonar må følgje regelverket. Dette er naturlegvis integrert i våre løysingar.

                                                                                                               Pakketilboda våre

                                                                                                                                             Me gler oss til å høyre frå deg!

Publisert
Maria Djuve Vågen
Publisert
23/9/2016

Fleire sakar

NOEN