Enkel med ny nettside

Illustrasjon av prosjeket

Filter har laga ny nettside for Enkel på Hjelmeland. Dei driv både butikk, trelast og sel alt frå attraktive tomter til nøkkelferdige hus og hytter. Enkel har det meste med andre ord. No ynskjer dei å vise mangfaldet og det breie tilbodet i bedrifta endå betre fram - med ei ny og spenstig nettside.

I denne prosessen har me bidratt med ny nettside, og i tett dialog med kunden har me utarbeida ein struktur og gode tekstelement som viser kva bedrifta har å tilby av tenester og produkt.

Me har samarbeida med fotograf Hilde Hauge. Filter er stolt over å jobbe med flotte og lokale bedrifter som Enkel - og ynskjer lukke til vidare!

Publisert
Judith Sørhus Litlehamar
Publisert
7/6/2016

Fleire sakar

NOEN